Βάσεις δεδομένων

Στα σεμινάρια αυτά διδάσκουμε τις αρχές των βάσεων δεδομένων, καθώς και τον προγραμματισμό τους. Οι βάσεις δεδομένων με τις οποίες δουλεύουμε είναι

  • Sql
  • Mongo
  • Ms access
  • My sql