Η ανάγκη για μία εταιρία

Για μια εταιρία σήμερα, το να λαμβάνει αποφάσεις χωρίς την κατάλληλη πληροφορία είναι καταστροφικό. Μόνο τα σωστά δεδομένα και η επιτυχημένη ανάλυσή τους, μπορεί να οδηγήσει σε σταθερά βήματα στο μέλλον.

Η πληροφορία αυτή υπάρχει άφθονη και σε διάφορες μορφές. Η ανάλυσή της και η εξαγωγή συμπερασμάτων είναι μια μεγάλη πρόκληση. Σε αυτήν την προσπαθεια σας υποστηρίζουμε εμείς.

Τι είναι η ανάλυση δεδομένων;

Είναι η διαδικασία μέσω της οποίας εξάγουμε ποσοτικά ή γραφικά αποτελέσματα, από ένα μεγάλο σύνολο πληροφοριών. Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι απλά στατιστικά νούμερα, όπως σύνολα ή μέσοι όροι ή πολύ πιο σύνθετες γραφικές παραστάσεις. Στην συνέχεια χρησιμοποιούμε αυτά τα αποτελέσματα για την λήψη αποφάσεων

Σε τι μορφή πρέπει να είναι η πληροφορία που θα αναλυθεί;

Δεν υπάρχει περιορισμός σε αυτό. Αρκεί να είναι σε μια μορφή που να μπορεί να διαβαστεί από τον υπολογιστή. Συνήθως είναι σε μορφή πίνακα στο Excel, αλλά μπορεί να είναι και σε αρχείο κειμένου.

Πώς δουλεύουμε.

Στην πρώτη συνάντηση, με τα στελέχη σας, βλέπουμε την μορφή των δεδομένων και αποφασίζουμε για το είδος της ανάλυσης που χρειάζεστε και μπορεί να εξαχθεί από αυτά.

Στην συνέχεια περιγράφουμε αναλυτικά τον τρόπο εξαγωγής των αποτελεσμάτων και την μορφή τους, μαζί με την οικονομική προσφορά.

Το σημαντικό είναι ότι καθόλη την διάρκεια της επεξεργασίας, συνεργαζόμαστε με τον υπεύθυνο της εταιρίας σας, ώστε να είναι σίγουρος ότι τα αποτελέσματα είναι τα επιθυμητά.

Στην περίπτωση που τα δεδομένα είναι ευαίσθητα ή δεν πρέπει να βγουν από το χωριό της εταιρίας, μπορούμε να δουλεύουμε στα γραφεία σας, για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.