Τα προγράμματα διαχείρισης κάθε είδους πληροφορίας έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της σημερινής επιχείρησης. Διαχείριση πελατών, εσόδων, εξόδων, πωλήσεων, παραγωγής προϊόντων, διαδικασιών, εντάσσονται στους καθημερινές ανάγκες των επαγγελματιών. Η σωστή διαχείριση των παραπάνω μπορεί να κάνει την διαφορά ανάμεσα σε μια βιώσιμη ή μη εταιρία.

Η ομάδα μας, με την πολυετή εμπειρία της, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση τέτοιου είδους εφαρμογών.

Διαδικασία ανάπτυξης μίας εφαρμογής

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μίας εφαρμογής είναι μία διαδικασία που χρειάζεται σωστά βήματα από την έναρξη μέχρι την παράδοση του τελικού προϊόντος.

Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας αυτής αποτελείται από έναν κύκλο συναντήσεων με τα στελέχη της εταιρίας σας.

Στις συναντήσεις αυτές καθορίζουμε τις βασικές ανάγκες της εταιρίας σας και τις λύσεις που θα χρειαστεί να υλοποιήσουμε. Μέσα από την συζήτηση, θα λύσουμε όλες τις απορίες και θα σας καθοδηγήσουμε στο να αποφασίσετε το είδος της εφαρμογής που χρειάζεστε και τις βασικές της λειτουργίες.

Επίσης στις συναντήσεις αυτές θα καθορίσουμε και όλες τις λεπτομέρειες και τις παραμέτρους της εφαρμογής.Το πλήθος των συναντήσεων του κύκλου αυτού, εξαρτάται από την πολυπλοκότητα της εφαρμογής.

Το επόμενο στάδιο είναι η από την πλευρά μας πλήρη ανάλυση και περιγραφή του έργου καθώς και η οικονομική προσφορά.

Το τελικό στάδιο είναι η διαδικασία της υλοποίησης της εφαρμογής.Το σημαντικό είναι ότι σε όλη την διαδικασία ανάπτυξης της εφαρμογής, συνεργαζόμαστε με τους υπεύθυνους της εταιρίας σας. Οι υπεύθυνοι θα βλέπουν και θα δοκιμάζουν κάθε κομμάτι της εφαρμογής, όσο αυτό υλοποιείται, μέχρι την ολοκλήρωσή του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τον σχεδιασμό της εφαρμογής ακριβώς πάνω στις δικές σας διαδικασίες και στον τρόπο που λειτουργείτε σαν επιχείρηση.

Το μεγάλο πλεονέκτημα, τέτοιου είδους custom εφαρμογών, είναι ότι το αποτέλεσμα, που θα προκύψει στο τέλος της διαδικασίας, θα είναι προσαρμοσμένο ακριβώς στον τρόπο που δουλεύετε. Δεν θα χρειάζεται να αλλάξετε τις διαδικασίες σας όπως συμβαίνει με τα έτοιμα πακέτα εφαρμογών που υπάρχουν στο εμπόριο.